Millal on õige aeg vahetada mootoriõli ja milline on minu autole õige mootoriõli?

Kui kasutusel on Eestist autoesindusest ostetud uus, garantii all olev sõiduk, siis autoomanikul palju muret ei ole. Üldjuhul paljudel uuematel autodel kuvab auto enda pardaarvuti armatuurlauale teavituse lähenevast hooldus/õlivahetusvälba lõpust ning tihtipeale saadab ka autoesindus teavituse, kui õlivahetuse aeg hakkab kätte jõudma. Siis ei ole muud, kui leppida esinduses autole hooldusaeg kokku ja spetsialistid teevad, mis vaja.

Täpsemaid teadmisi läheb aga vaja siis, kui auto pardaarvuti hooldusvälpa ei kalkuleeri, sõiduki garantiiaeg on möödas ja esinduse teenuseid ei kasutata või süttib armatuurlaual märgutuli, mis hoiatab madala mootoriõli taseme eest. Sellistel puhkudel peab teadma millist õli teie auto vajab ja kui palju seda vaja läheb.

Milline on minu autole see õige mootoriõli?

 

Nüüd on abiks auto kasutusjuhend, kus on kirjas mootoriõli SAE viskoossusklass, autotootja kvaliteedinõuded mootoriõlile (kas ACEA, API või ILSAC nõuded või ka autotootja oma spetsifikatsioon), samuti vajalik õli kogus ning mootoriõli vahetusvälp kilomeetrites. Sobiliku õli valikul on tänapäeval väga tähtis jälgida autotootja kvaliteedinõudeid. Ainult viskoossusnäitajatest ei piisa, a´la SAE 5W-30, sest SAE viskoossusklass ei räägi midagi õli kvaliteedinäitajatest. Põhjus on selles, et tänapäeva autode mootorid on väga keeruka ehitusega ja varustatud mootoriõli ning kütuse koostise suhtes ülitundlike heitgaaside järeltöötlussüsteemidega. Valides mootoriõli pelgalt SAE viskoossusnäitajate põhjal, võib väga kergelt juhtuda, et teie auto katalüsaator läheb katki või kübemefilter ummistub. Nende sõlmede välja vahetamine on aga küllaltki kulukas. Sellise musta stsenaariumi vältimiseks tuleb täpselt jälgida, et mootoriõli vastaks kõikidele nõuetele, mis sõiduauto kasutusjuhendis kirjas on.

Mootoriõli vahetusvälpadest rääkides on vaja kaks mõistet lahti seletada. Sõiduautode kasutusjuhendites on kirjas läbisõit (mootoriõli vahetusvälp) normaalsetes tingimustes ja rasketes tingimustes. Sageli on see sõltumata auto margist vastavalt kas 30 000 km või 15 000 kilomeetrit. Kui ei sõideta igapäevaselt korraga peatusteta rohkem, kui 20 kilomeetrit, siis on tegu raskete tingimustega. See tähendab eelkõige linnasõitu ja sagedasi peatumisi liiklusummikutes ning valgusfoori taga. Lisaks on oluline silmas pidada, et kui autol on toimiv start-stopp süsteem, siis töötab auto mootor eriti rasketes tingimustes. Iga peatuse korral suretatakse mootor välja, mistõttu mootor ja sealhulgas ka mootoriõli ei soojene normaalse töötemperatuurini. Selle tulemuseks on rohkem kahjulikke heitmeid nii keskkonnale, kui ka mootoriõlile, mis kiirendavad mootoriõli omaduste halvenemist. Raskete tingimuste alla kuulub ka koormatud järelhaagise vedamine ning sagedane sõit tolmustel teedel.

Õlivahetusvälp biokütuse ja biolisandiga kütuse puhul

 

Eriliselt tähelepanelik peab olema, kui kasutusel on kas biokütus või biolisandiga kütus. Siis võib õlivahetusvälp väheneda normaalsega (30 000 km) võrreldes isegi rohkem, kui 2-3 korda. Selle põhjuseks on biokütuste põlemisel tekkivad happelisemad heitgaasid, mis halvendavad mootoriõli omadusi 2 kuni 3 korda kiiremini!
Paljudel võib siinkohal tekkida küsimus, et kas siis autoesindused eksitavad, kui lubavad sõiduautodele õlivahetusvälba pikkuseks kuni 30 000 kilomeetrit? Vastus on ei. Seda tingimusel, kui te sõidate regulaarselt maanteel vähemalt 20 kilomeetrit ilma peatusteta ja ei kasuta biokütust ega biolisandiga kütust.

Kokkuvõtvalt tuleks järgida õlivahetusvälba puhul järgmisi reegleid:

 

1. Kui sõidetakse põhiliselt ilma linnatsüklita (start-stopp) korraga vähemalt 20 kilomeetrit, siis võib õlivahetusvälp olla kasutusjuhendis näidatud maksimaalne kilometraaž;

2. Kui sõidetakse pidevalt lühikesi otsi linnatsüklis (start-stopp), sinna alla kuulub ka “külavahel” mõne kilomeetri kaugusele tuttavate juurde sõit või kodu lähedale laste kooli-lasteaeda viimine, siis on tegu raskete tingimustega ja õlivahetusvälp on kaks korda lühem.

3. Kasutades biokütust või biolisandiga kütust,  on mõistlik õlivahetus teha 30 000 kilomeetri asemel 10 000 kilomeetri tagant.

4. Juhul, kui aastane läbisõit on väiksem, kui 15 000 km, siis on mõistlik  vahetada mootoriõli vähemalt kord aastas.

 

Leia siit oma sõidukile sobiv Shell Helix mootoriõli www.shell.com/lubematch