CASSIDA

Mida tundlikum ja nõudlikum on rakendusala, seda olulisem on kasutada õigeid määrdeaineid. Valdkonnas, kus toodetakse, töödeldakse või pakendatakse söögi- ja joogitooteid või loomasööta, tulevad appi CASSIDA erimäärded, vastates kõrgeimatele ohutusnõuetele ning tagades parima tehnilise võimekuse. Seega kindlustame me sujuva tootmisprotsessi, suure efektiivsuse ning teie masinate ja süsteemide pikema tööea.

CASSIDA pakub kõige laiaulatuslikumat valikut määrdeaineid mistahes kasutuseks toiduaine- ja joogitööstustes ning muudes sarnastes valdkondades. Kõikidel CASSIDA toodetel on NSFi registreering ning CASSIDA tootmiskohad on sertifitseeritud vastavalt ISO 21469 standardile. Olemas on ka koššer- ja halal-sertifikaadid, mis tõendavad, et määrdeained vastavad islami- ja juudiusku klientide usulistele ja seadusest tulenevatele toiduga seotud nõudmistele.

[show-team limit='1' ids='5016' category='cassida' layout='grid' style='img-square,text-center,img-above,1-column' display='name,photo,position,email,telephone' img='300,300']