fbpx

Euroopa on üks kõige kiiremini arenevaid piirkondi plasti survevalu valdkonnas, olles suuruselt teine plastmaterjalide ​​tootmispiirkond. Grand View Research hinnangul on Euroopa plasti survevalu turumaht aastaks 2025 kokku 122 miljardit USD. Kaks peamist kasvavat tööstusharu selles valdkonnas on autondus, kus aina enam metallosi asendatakse plastikuga ning tarbeelektroonika, kus nõudlus personaalsetele seadmetele, nagu sülearvutid ja nutitelefonid, kasvab igapäevaselt.

Euroopa plasti survevalu turu kogutulu jõuab:

$$ 122 miljardini aastaks 2025

HOOLDUSTEEMAD

Kõige väärtuslikum vara plastitootmises ja -äris on survevaluseadmed. Kuna kõrge tootlikkus on suurimaks väljakutseks, siis enamus seadmeid töötab 24/7 töörežiimis, tootes massiliselt kõrgvaliteetseid tooteid ning seda võimalikult kiires ajaaknas. Iga seadmerikkest põhjustatud planeerimata tootmisseisak mõjutab otseselt tootja sissetulekut. Uuringud näitavad, et ebapiisav seadmete hooldus võib tehase tootlikkust vähendada 5% - 20%. Seadmete määrimine on nende hooldamise juures ääretult oluline detail, ent sageli arvavad tootmisettevõtted, et tootmisseisaku põhjus peitub hoopis mehaanilises rikkes, mitte ei ole tingitud ebapiisavast seadmete määrimisest. Ometi on seadmetootjate ja plasti survevalu tööstusharu erinevate organisatsioonide poolt läbi viidud uuringud näidanud, et 50% kuni 70% riketest on seotud "hüdrovedelike sobimatu seisundiga". Kvaliteetsed määrdeained ning eriti hüdrovedelikud mängivad olulist rolli, aidates pikendada survevalu seadmete eluiga. Survevaluseadmete hüdrosüsteem on nende seadmete olulisim komponent ning hüdrovedelik mitte ainult ei kanna jõudu mehhaaniliselt üle, vaid pakub kaitset ka süsteemi liikuvatele osadele.

PROBLEEMID
& LAHENDUSED

Operaatorite peamised prioriteedid:

Survevalu valdkonnas töötavatel ettevõtete eesmärk on see, et nende seadmed töötaksid võimalikult kaua ning nii suure tootlikkusega kui võimalik ja seda ilma ootamatute rikete tõttu tekkivate tootmisseisakuteta. Kõrge sooritusvõimega kvaliteetne hüdrovedelik aitab pikendada seadmete eluiga, mille tulemusena vähenevad seisakuajad ja suureneb ettevõtte üldine tootlikkus. Hüdrovedeliku kõrge kvaliteet on oluline, kuna survevaluseadmete ehitus, tööparameetrid ja neid ümbritsev keskkond pakuvad määrimisele igapäevaseid väljakutseid – kolm peamist probleemi võivad olla laki ja muda teke, vesi hüdrovedelikus ja õhueraldus.

 • TOOTLIKKUS

  Pidev töö

  Ei ole märkimisväärseid tootmisseisakuid

  Töökindlus

 • TÄPSUS

  Suurim korratavus

  Järjepidev protsessitsükkel

  Väga väiksed tolerantsid

  Vähe tootmisjääke

 • HIND

  Energiatõhusus

  Pikendatud õlivahetusvälbad

  Vormi kaitse

  Masina pikk eluiga

 • KESKKOND

  Jäätmete vähendamine

  Heitme koguste vähendamine

  Vähendatud müratase

  Lekete vältimine

LAKK & MUDA

Õli degradeerumise kõrvalproduktid oksüdeerumise ja termilise lagunemise tulemusena on
õlis piiratud lahustuvusega. Need on lagundatud süsivesiniku molekulid ja ammendunud manusesüsteemide komponendid.
Ummistunud torustikud, blokeeritud filtrid, kinni kiilunud klapid, O-rõngaste ja tihendite rikked on tavalised täheldatud tagajärjed.

VESI ÕLIS

Vesi võib põhjustada määrimissüsteemides erinevaid probleeme – komponentide korrosioon, määrdeaine sooritusvõime ja määrdeainekile omaduste halvenemine. Samuti põhjustab vesi määrimissüsteemides ka rooste teket, mille osakesed võivad omakorda tekitada mehaanilisi probleeme.

ÕHUTUS

Hüdrosüsteemis ringlev õhk võib põhjustada hüdrovedeliku suurenenud kokkusurutavust (eriti madalatel rõhkudel), rõhulangust, kavitatsiooni hüdrauliliste pumbade imipoolelt , termilist lagunemist ja oksüdatsiooni ning suurendada kalduvust turbulentsele voolule. Liigne õhk põhjustab kõrget mürataset, madalat töökindlust ja pumbade ning muude komponentide rikkeid.

KUIDAS AITAB KÕRGEFEKTIIVNE MÄÄRIMINE

Shell on viimase 70 aasta jooksul arendanud ja edendanud oma Shell Tellus toodete koostist. Need on väljatöötatud eesmärgiga rahuldada konkreetseid väljakutseid hüdraulikaseadmetes ja nende rakendustes.

OKSÜDATSIOONIKINDLUS

Määrdeainete omadused võivad halveneda kokkupuutel hapnikuga.
Oksüdeerumisilmingute mõjul moodustuvad hüdraulikavedelikus happelised saasteained, muda ja lakk ning samuti kasvab viskoossus (õli paksenemine). Lisaks suurepärasele oksüdeerumiskindlusele, võimaldavad Shell Tellus õlid vedeliku pikka eluiga ja piirata õli paksenemist ning hapete moodustumist. See aitab pikendada õlivahetusvälpa ja vähendada hoolduse kulusid, suurendades samal ajal seadmete eluiga ja tootlikkust.

TERMILINE & HÜDROLÜÜTILINE STABIILSUS

Määrdeained peavad vastu panema termilisele vananemisele ning samuti ka keemilisele lagunemisele (hüdrolüüs) vee olemasolul, mis aitab vähendada hapete moodustumist.
Lisaks suurepärasele termilisele ja hüdrolüütilisele stabiilsusele, pakuvad Shell Tellus õlid paremat kaitset kulumise vastu, pikendades seadmete kasutusiga ja aidates vähendada ettevõtte üldkulusid.

FILTREERITAVUS & ÕHUERALDUS

Filtreeritavus näitab kui lihtsalt läbib määrdeaine filtermembraani ilma ummistumisteta. Ka õhk on saasteaine ja hüdraulikavedelikus moodustuvad väikesed õhumullid võivad tekitada õli-õhu segu, mis hüdrosüsteemis ringeldes võib mõjutada klappide, hüdromootori ja täituri tööd. Lisaks parimatele filtreeritavus- ja õhueraldusomadustele, tagavad Shell Tellus õlid puhta õli, vähese rõhukao süsteemis ja seadme tõhusa toimimise.