Ko iesākt ar izstrādāto eļļu

Pasaulē ik gadu rodas miljoniem tonnu lietoto eļļu un smērvielu, Latvijā gada laikā tirgū tiek pārdotas vairāk kā 15 000 tonnas šo produktu, tas nozīmē ka rodas līdzīgs daudzums izlietoto eļļu un smērvielu un nepareizi apsaimniekotas tās var radīt nozīmīgu vides piesārņojumu.

.

“Nolietotās smēreļļas ir bīstamie atkritumi un tās ir atbilstoši arī jāapsaimnieko. Tās nedrīkst izliet kanalizācijā, nedrīkst ilgstoši glabāt nepiemērotos traukos vai sadedzināt krāsnīs, kas tam nav paredzētas. Taču diemžēl pašreizējās tendences liecina, ka izlietotās smēreļļas nonāk nevis bīstamo atkritumuapsaimniekošanas uzņēmumos, bet gan melnajā tirgū, kur tās pārdod un uzpērk kā kurināmo,” norāda Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis.

Izlietoto smērvielu ilgstoša uzglabāšana nepiemērotos apstākļos, rada arī vides piesārņojuma riskus. Salīdzinājumam – viens litrs nepareizi apsaimniekotas eļļas var piesārņot gandrīz miljonu litru saldūdens, savukārt pus litrs šādas eļļas var radīt uz ūdens virsmas eļļas plēvi pat 4000 kvadrātmetru platībā. Sadedzinot eļļu tam nepiemērotā apkures sistēmās, gaisā nonāk kaitīgās daļiņas. Sadegot 1 kg eļļas, rodas vidēji 2,58 kg CO2 izmešu. Lietotās eļļas satur dažādus metālus, bromu, vieglos naftas produktus, hloru un poli cikliskos aromātiskos ogļūdeņražus. Eļļai sadegot, šie piemaisījumi nonāk atmosfērā un nosēžas apkartēja vidē, parasti netālu no vietas, kur eļļa tiek sadedzināta. Ja lietotā eļļa tiek izlieta vidē, piesārņojums nonāk gruntsūdeņos.

Tendences liecina, ka ievērojama daļa nolietoto smēreļļu tiek izmantotas kā kurināmais tam nepiemērotās krāsnīs un apkures sistēmās, tā radot gaisa un notekūdeņu piesārņojumu, kas apdraud  gan vidi, gan cilvēkus.

Tāpēc aicinām uzņēmumus un personas, kuras izmanto eļļas un smērvielas, nodot izlietoto eļļu atbildīgiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri saņēmuši licenci bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un spēj nodrošināt bīstamo atkritumu utilizāciju. Uzņēmumiem, kuri savā darbībā izmanto smērvielas, jānoslēdz līgums ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu par nolietoto eļļu savākšanu un utilizāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Leave a Reply