Jungenti mootori ja määrdeainete müügitegevus sai sertifitseeritud ISO 14001 ja ISO 45001 standardi alusel

iso 14001 45001

Bureau Veritas Certification kinnitab, et eelpoolmainitud organisatsiooni juhtimissüsteemi on kontrollitud ja leitud olevat vastavuses allpoolnimetatud juhtimissüsteemi standardi nõuetega

Bureau Veritas Certification kinnitab, et eelpoolmainitud organisatsiooni juhtimissüsteemi on kontrollitud ja leitud olevat vastavuses allpoolnimetatud juhtimissüsteemi standardi nõuetega

ISO 14001

ISO 14001:2015 on rahvusvaheline keskkonnajuhtimissüsteemi standard

 • tagatakse, et juhtkond võtab süstemaatilisi meetmeid ettevõtte keskkonnamõjude kontrollimiseks;
 • antakse ettevõtte töötajatele, klientidele ja koostööpartneritele garantii ettevõtte vastutuse kohta keskkonnaküsimustes;
 • tõendatakse ettevõtte tegevuse vastavust õigusaktidele;
 • parandatakse ettevõtte mainet keskkonnakaitse valdkonnas;
 • edendatakse energiatõhusust ja tootlikkust, vähendades samal ajal kulusid;
 • antakse võimalus jälgida ja pidevalt täiustada ettevõtte keskkonnamõjude vähendamise eesmärke ning määratud näitajaid.

ISO 14001:2015

Rahvusvaheline keskkonnajuhtimissüsteemi standardi tunnistus

Vaata
ISO 45001

ISO 45001:2018 on Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem

 • vähendatakse õnnetuste ja kutsehaiguste arvu;
 • parandatakse töötajate heaolu ja tootlikkust ning vähendatakse stressitaset;
 • tuvastatakse õigusaktide nõuded ja mõistetakse neid;
 • seatakse mõõdetavad eesmärgid ettevõtte arengu jaoks ja teostatakse struktureeritud riskihinnangud;
 • kinnitatakse reguleerivatele asutustele, klientidele ja teistele sidusrühmadele teie pühendumust tööohutuse ja töötervishoiu parimatele tavadele;
 • tõstetakse ettevõtte kui tööandja mainet;
 • saadakse sõltumatu kinnitus ettevõtte töökaitsesüsteemi vastavuse kohta täpsustatud nõuetele.

ISO 45001:2018

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi tunnistus

Vaata