Refrigeration

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V

Pažangios technologijos sinte

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A

Šaldytuvų kompresorių tepim

Shell Refrigeration Oil S4 FR-F

Pažangios technologijos tepim